Spiggfiske på badplatsen ”Grundälla”.

Under sommaren kommer Naturum, Höga Kusten att hålla i aktiviteter med håvning av spigg
och småkryp samt vattenkikare för att titta närmare på och identifiera de kryp som fångas.

Det startar måndag den 27 juni och håller på varje måndag t.o.m den 8 augusti mellan kl. 11.00-14.00.
De tar med alla grejor och aktiviteten är gratis.

Vid frågor kontaka: Patrik Bylund, Naturum Höga Kusten, Tel: 0613 -700 201, 073-2751635

 

Bönhamns Brygga

Café i Bönhamn – Fika, Mat, Livs
Öppet alla dagar fr o m 23 juni
070-213 65 29
www.bonhamnsbrygga.seBönhamns fiskekapell

Gustav Wasa arrenderade på 1500-talet ut Kronans fiskevatten efter norrlandskusten till fiskare i Gävletrakten.
Dessa fiskare byggde enkla boställen att användas sommartid samt ett kapell. I gamla handlingar står att läsa:
"Detta Kappell...upfördes av fiskare från Tårshäla under Gustav den 2dre Adålfs regering omkring 1620".
Enligt andra källor uppfördes kapellet år 1659.

Dåförtiden måste befolkningen enligt lag infinna sig till gudstjänst - eller riskera böter - och kapellet låg här nära fiskarnas arbetsplatser.
Fram till slutet av 1700-talet tjänstgjorde kapellet sommartid som samlingsplats för bön och åkallan - och vintertid som förvaringsplats för fiskeredskapen. I Guds hus var nät och redskap i säkert förvar! Kapellet flyttades i början av 1800-talet från Höglosmen till fastlandet och återuppfördes i Bönhamn.

Kapellet handhas idag av kapellaget och har öppet från midsommar till slutet av augusti.
Det används fortfarande aktivt under sommaren och aktuellt program finns på Nordingrå församlings hemsida.