Hamnen har fyra tilläggningsbryggor.


Mot öster finner ni den stora gästbryggan "Kajen". Här ligger servicebyggnaden där det finns
dusch, toalett, internet, kök samt samlingsrum och tv. Kvällssol i sittbrunnen, eluttag och vattenslang.

Den lilla bryggan längst in i hamnen åt väster har morgonsol. Vatten finns att tillgå och el kan köpas av närmsta sjöbod .
Båda dessa bryggor är djupa.

 Det finns även en stor brygga åt väster varifrån en turbåt går men den kan endast användas vissa tider på dygnet.

Inloppet skyddas av en pir och på insidan finns båtplatser. Servicen är vatten, el och härlig sol mitt på dagen. 
Vid starkt nordlig vind är piren bäst. Förtöjning sker med eget ankare och längsliggning är inte tillåten.
Observera att det finns grunda avsnitt in mot land.